Velg en side

LCA

Skybaserte løsninger for klima- og miljødokumentasjon.

Klima og Miljø

Vi leverer digitale verktøy som gjør det lettere å bli konkurransedyktig i det grønne skiftet. Miljødokumentasjon, livsløpsvurderinger, ressursoptimering og rådgivning.

Vi benytter ulike webløsninger for å levere flere av våre tjenester. Totalt utgjør disse en informasjonsplattform hvor kommunikasjon og annen relevant informasjon alltid er lett tilgjengelig. Våre leveranser omfatter byggeprosjekter med boliger og næringseiendom, drift og forvaltningsfasen eller i forbindelse med kjøp og salg.