Velg en side

INATTIKA

Portal for forvaltning, drift og videreutvikling av din bygning.

FDV

Hvilken informasjon trenger du for å forvalte, drive og vedlikeholde bygget ditt på en mest mulig effektiv og hensiktsmessig måte? Og hvor raskt trenger du den?

Vi benytter ulike webløsninger for å levere flere av våre tjenester. Totalt utgjør disse en informasjonsplattform hvor kommunikasjon og annen relevant informasjon alltid er lett tilgjengelig. Våre leveranser omfatter byggeprosjekter med boliger og næringseiendom, drift og forvaltningsfasen eller i forbindelse med kjøp og salg.