Velg en side

PROBASE

Dokumentasjon innen brann og sikkerhet.

Kontroll til enhver tid

Enten du skal kjøpe, selge, drifte eller leie må du forholde deg til et til dels meget komplekst regelverk for brannsikkerhet, ført i pennen av ulike organ og myndigheter. Til tider kan reglene fremstå som lite oversiktlige og diffuse, noe som gjør at god rådgivning blir alfa og omega.

Probase er et digitalt verktøy som gir deg kontroll over hvilke branntekniske krav som til enhver tid gjelder for akkurat ditt bygg, og det gir deg sensorbaserte sanntidsoppdateringer fra bygget. Disse sanntidsoppdateringene er knyttet opp mot brannvarslere, sprinkleranlegg, branndører og hva ellers du måtte trenge for å få en hensiktsmessig oversikt over byggets branntekniske tilstand. Med sanntidsoppdatering basert på korrekte brannteknisk krav til ditt bygg får du større trygghet, mer effektiv drift og et alltid oppdatert verdisikringsgrunnlag.